CBD ja CBD-A, mitä ne ovat?

CBD eli kannabidioli ja CBD-A eli kannabidiolihappo ovat hampusta ja kannabiksesta saatavia kannabinoideja eli kannabiskemikaaleja. Ne eristetään kasvista uuttamalla, jolloin ensin saadaan aikaan kolmea yhdistettä, mukaan lukien CBD-A:ta. Kemiallisen prosessin jälkeen CBD-A muuttuu CBD:ksi. Kemiallinen prosessi voidaan suorittaa välittömästi mm sytyttämällä kasvimateriaali tai savustamalla sitä, tai prosessi voi tapahtua hitaasti jättämällä kasvimateriaali lämpimään tilaan asettumaan. Voimme siis huoletta todeta CBD-A:n olevan CBD:n esimuoto. CBD-A:n vaikutuksia tunnetaan huomattavasti vähemmän, tutkimuksen keskittyessä pelkästään CBD:n ja THC:n vaikutuksiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tutkimuksia olisi tehty ja niistä saadut tulokset ova hyvinkin lupaavia. Seuraavaksi tarkastelemme lähemmin, miten nämä kaksi yhdistettä eroavat toisistaan, ja miten niiden ominaisuuksia voidaan hyödyntää.

Parhaat CBD-öljyt 2022

CBD-A:n ominaisuudet ja hyötykäyttö

CBD-A:lla on paljon tutkittu terapeuttinen potentiaali. CBD-A:n molekyylirakenne muistuttaa läheisesti yleisten ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden rakennetta. CBD-A:lla on myös huomattavasti parempi kyky tarttua serotoniinireseptoriin, mikä tekee siitä huomattavasti paremman pahoinvointia lievittävän aineen kuin CBD. Aihetta on tutkittu paljon ja vaikkakin CBD-A:lla on kiistatta hyviä ominaisuuksia terapeuttisessa käytössä, sen herkkä muuttuminen mm. huoneenlämmössä estää sen laajempimittaista käyttöä lääketieteellisenä vaihtoehtona. CBD-A on CBD:n esiaste, joten sen vaikutukset ovat huomattavasti autenttisempia ja suoraviivaisempia. CBD-A:lla on todettu suotuisia vaikutuksia mm. pahoinvoinnin ja kipujen hallintaan. CBD-A.n käyttömahdollisuudet ovat myös huomattavasti rajallisemmat, sillä tuotteen ei kemiallisesti kestä lämpötilavaihteluja. Tästä syystä myöskään CBD-A-tuotteita ei juurikaan ole saatavilla lääkinnälliseen tarkoitukseen, niiden hankalan säilyvyyden vuoksi.

CBD:n ominaisuudet ja hyötykäyttö

CBD on CBD-A:sta kemiallisen prosessin kautta muodostunut yhdiste. CBD:n vaikutuksia on tutkittu paljon, ja se on huomattavasti tunnetumpi kuin CBD-A. CBD:llä on tutkitusti suuri lääkinnällinen potentiaali, ja sen mahdollisuuksia on todennettu muun muassa epilepsian hoidossa. Kannabidioli on hyvin turvallinen hoitomuoto, sillä sillä ei ole tiettävästi yhtäkään merkittävää sivu- tai haittavaikutusta. Siinä missä CBD-A:n vaikutukset keskittyvät lähinnää fyysisiin vaikutuksiin, CBD:llä on todistetusti myös antipsykoottisia vaikutuksia, joten sen käytön hyödyt eivät rajoitu ainoastaan fyysisten oireiden lievittämiseen. CBD:llä voidaan vaikuttaa muun muassa ahdistukseen sekä erilaisiin masennukseen liittyviin mielialamuutoksiin. CBD:n teho ei perustu päihdyttävään vaikutukseen, sillä sellaista sillä ei ole. Monesti CBD mainitaan yhteydessä THC:n kanssa, mutta ilman tätä yhdistelmää ei päihdyttävää vaikutusta ole. Suomessa THC on laitonta, toisin kuin CBD ja näitä ei pidä missään tapauksessa sotkea keskenään. Koska CBD on ikäänkuin CBD-A:n jatkojalostettu muoto, se kestää huomattavasti paremmin eri käyttömuotoja ja sen imeytymisaste elimistössä myös tukee näitä erilaisia käyttömuotoja. CBD:tä voidaan nauttia joko sisäisesti tai ulkoisesti, jopa polttamalla, riippuen halutusta vaikutusten ilmaantumisen nopeudesta. Valitettavasti CBD:n lääkinnällisestä pitkäaikaiskäytöstä ei ole vielä riittävän laaja-alaista tutkimusta, jotta voitaisiin arvioida sivu- tai haittavaikutuksia pitkässä käytössä.

Miten näitä tuotteita voi nauttia ja mihin niitä käytetään?

CBD ja CBD-A käyttäytyvät kehossa eri tavoilla. Pääasiassa tutkimustyön keskittyessä CBD:n ja THC:n vaikutuksiin kehossa, on CBD-A jäänyt vähemmälle huomiolle. Sillä on kuitenkin todettu olevan vaikutusta muun muassa pahoinvointia ja kipuja vähentävänä antioksidanttina, sekä antibakteerinen että antimikrobinen vaikutus on vahvasti todennettavissa. CBD-A:lla on todettu myös syöpää ehkäiseviä vaikutuksia. Koska CBD-A on hamppuomuotoinen, sen nauttiminen syömällä on ainoa tapa saada varsinaiset hyödyt käyttöön. Höyrystämällä tai muuten lämmittämällä tuote muuttuu CBD:ksi jolloin alkuperäisen raakahampusta saadun CBD-A:n hyödyt jäävät saavuttamatta.

CBD sen sijaan on huomattavasti monikäyttöisempi, nimenomaan stabiilimman molekyylirakenteensa vuoksi. Syömällä saavutetaan sekä kannabidiolilla että kannabidiolihapolla samankaltaisia tuloksia; molempien tiedetään auttavan puutostiloista johtuvien kroonisten sairauksien, kuten migreenin tai ärtyvän suolen, hoidossa. CBD:llä on samoja tulehdusta vähentäviä ja kipuja lieventäviä vaikutuksia kuin CBD-A:lla, mutta sen lisäksi on havaittu selkeää, molekyylitasolla näkyvää antineuroottista ja antiepileptistä vaikutusta. Se, mikä tekee CBD:stä ylivoimaisen, on sen todistettu teho syöpäsolujen jakaantumista estävänä aineena. CBD:n syöpää estävä teho liittyy siis sen kykyyn estää ja deaktivoida GPR55-reseptoria, joka säätelee syöpäsolujen jakaantumista.

CBD:n käyttömahdollisuuksia on lähes yhtä monia kuin on käyttäjiä. Siinä missä CBD-A on herkkä lämpötilanvaihtelulle, CBD on huomattavasti edistyneempi, onhan se niin sanotusti lopputuote. CBD-öljy on edelleen suosituin tuotteen nauttimistapa, helppoutensa vuoksi. Toki nautittuna tuotteen vaaikutukset saadaaan käyttöön vasta myöhemmin, mutta esimerkiksi kielen alla uutettuna CBD-öljyn vaikutus alkaa huomattavasti nopeammin kuin vatsan kautta. Tämä kannattaa ottaa huomioon jos hoitaa esimerkiksi fibromyalgiaa.

Vaporisaattorilla höyrystämällä saadaan CBD:n hyödyt nopeasti käyttöön. Tämä tapa ei sovellu CBD-A:n nauttimiseen, nimenomaan sen epästabiilin molekyylirakenteen vuoksi. Lämmitettäessä tuote muuttuu CBD:ksi. Kuitenkin CBD:n nauttiminen vaporisaattorilla antaa käyttöön tuotteen nopeat vaikutukset, mutta valitettavasti on muuten ehkä hieman epämiellyttävä tapa, varsinkin jos käytät tuotetta ensimmäistä kertaa. Tämä tapa ei myöskää sovellu lasten hoitamiseen.

Varsinkin ulkoisten ongelmien hoidossa on yleistä käyttää CBD-öljyä ihan suoraan iholle ja hoidettavalle alueelle. Sitä voidaan sekoittaa myös erilaisiin voiteisiin ja rasvoihin, ja saavuttaa samat edut.

Parhaat kaupat tilata CBD tuotteita